aaaaaah aaahh aah aahhhh anything baby black crossed dear doll fingers float go gonna hurt nice oooh oooooh perfect plain playing slumber tower vain whoaa yeah