aaaaaah aaaaah aaahh aah aahhhh baby black boat crossed doll fingers float go gonna hurt nice oohh oooh oooooh perfect plain slumber tower vain whoaa yeah