aankhon arma aur bhi chale chehra hai hain ham hawa hum jale jawaan kar machree mujhko na nahin phir sada sang suna tan tera tere teri