ae bad cry ecstasy everybody eyes fair girls give groovin hands hear hee honey hoo ooohh ooooo psychotic repeats ry shoo slow spread stand wahoo wanna