ang bakit boy convey hahantong hindi istupido ito iyo judge ko kong kung lahat meant na napaka ng nga puso sa saan sounds tagpong translated wierd