ang bakit boy chico damn hahantong hindi istupido ito iyo judge ko kong kung lahat love napaka ng nga ngaba puso sa sounds tagpong translated wierd