No recommendations for "kaha"
ab agete bach chali daochiru ga ha hoshi jahan ke koi mein mera na ochiru saa sab sadaa sono subete sugiru talk toki tsuite woh yo