No recommendations for "nahi"
ab aur ba ghar hai hua jo kaha kahi koi kya lagdi nahi raat reh saari si sita socha stitch thi toh tooki tum waba ye