No recommendations for "nahi"
dekhe din gaye hua jahan kabhi kal ke ki koi main maine mani mein meri nahi ne pagal paya pe prem reh sang sapne thi yai