channel dreams dvd fade fee fet friends ge gen go jem jiman la love nan ne nega pa pinga prams rul sa sal time yap yo