de ehe hitomi hitotsu imi inai ka ke ki kono main mitsumeru mo nai nani pi pua put realize sizodlala sona thak tounge tsukame wo world