ahh aid beggin board crazy fall heart hmmm ho join lonely mir oahh-ohhhh ohh ooohhhhhh reason rhythm sho soo suga sunshine wee woah-woah yaaaaaa yaaaaaaaa yehh