aah agree baby dig dreams explode fickle flirt go gonna groovy heaven ho hours ivory ku money night ohhh ohhhhh oho ooo owe ready romance sits