aww baby eyes fly give hmmm hup life love ma mama maria oohh oohhh party set sexual stay superstar twisted wanna wooooooooo yeaaaaah yeah yeahh yeahhhhh