bagi che cielo comm eh ere hablando jusqu khol moun muy ne pat poo pou rakim restraining sempre si sola tati time treno va visto yeah