No recommendations for "nang"
asimbonang bathi brother fananaye kala kwabona kwaze mandela nama nawa nawe ngeke ngoba nkosi thina umandela umfowethu