ance ba beat boz-dat bratstvo buck che da da-da-da-da daa dai dit doodoo farmi ganna hee kokoro li love lum paulinho ra shower te turbo ur