against anger anyway aye coke date iba ii ina ka kasama kau ku kuch ma muthaf nagawang nama nani napatunayan pa realize sabi san set suru