aking chinese ci deny dini guy gwapo hindi jing kang kausap king li makita mayroon minute mo moy na rain sphinx su ugali wala yang yong