aking ako city deny dini feel gwapo hae holding hour iba kang kasama kausap maaga mahilig make minute mo na neun pag para play time yong