ai alla cosi drink exit gola guardo hula ka la loke mai mano niente nu ola provo sai saremo solo thai turn ukulele wele yo yoga