again begins blinkin bun discovering eyelashes felt glory greet hoped lit lyin mclean mornin nightshirt noon oh-oh-oh robbin soul walkin wanna warnin winds xyz yawnin yor