No recommendations for "nanay"
akin aking back broken clouds felt hindi ko life mahal mas mga mo na nalang nanay nice nya pa pag-ibig parin rin sa sinuway siya stance