ad binigay fade fait fiesta ginawa go gotta haiiro island kaidou kara kin kumain live made mag mas nalang niki nya oo parin sa sayo sinuway