brand break broken dans fade fiancee found gotsta green happen hey hooooh lady life mind move oooo ooooooo real so-called tired uhhh waitin whistling woo yea