akoy amor bago binabawi crees de din estan hace hindi katulad kona kong kulay las mentir mentiras minahal nag nag-tagal peon pero quiere si te tiene