back ben comin fear force forget go gonna guess leave loan master mission muppet obi po position puppet sensed show sittin strive voice wan yo-yo-yo-yo yoda