asked back ben comin fear force forget go gonna guess leave loan master mission muppet obi po position puppet raspy sensed show sittin wan yo-yo-yo-yo yoda