ave beat beautiful fame flee fool haffa handling jail light living lock mek package run screaming sing soar stop tonight wanted war whey wont yu yuh