aan alwayz bend body buck cept damn dat doubt drop duh dutty ghetto girls harder itz jamaican love man mater plants seh spendin tole world woy