aking ako atensyon binalewala chinese ci city dini jang kang kasama kausap king makita na nais napaka neun part play ra seo singing sphinx su ugali