aking ako akoy ang basta binalewala deny guy hindi hour kang king kita lui make mayroon mo na nahuli pag ra rain singing wala yang yong