baby class dashin day dough gear grabbin guess hard-on hittin hustlin maniac mashin mushin radio rattler regular reppin rod sixty smacked thing thought tired watch wheel