achein bad buh complainin cumma dipset dum falling honest hoo mei mind mya ohh overloved party rhythm stop surrender things uh-oh whoooaa woman yaaaaaa yeaa youuuu