aah ba-by baby crazy dance dum foxy go good hee hush kissing ohh oooh pest spend stop sugar tko tonight uhh woah workin yaaaaaaa yeaaa yehh