bitin bouncin dig flavor flow hit jump kick level make million mine mountain pool pump ragamuffin rambo real revel ribbit sittin thai treble wanna yay yippie