bang binding born bright city find girl go heart hold lake love made needles night plaits ring seed shawls shining silver smokey spade thing time tongues