amour believe bo demo dream dreamer eu ga ii integrity kamo kimi la li nante nao ni sa saki sou sud tama tanoshii yo yuku yureru