afrikan again ancia baby bling caer check coporate definition dib doy dub face feeling ga give juro la marley muggs nah pesos tempe thing yippee yo