bondage broke drag easy egg fact folk god-fearin groan kin love-life ma nose runny separate spreading subside white yolk