ano ba baby bah bit blue boo daa feelin ga haa heart hoo kol missing odori raid saan sound tagpong tah tee tish tooki uni wake