abc aww ba-ba-ba baby bitsy bump chance cry fire hazards home hoo ice iggy kiss lose me-ee mistreating nobody ooo oooh ooooooooooo sleep treat wit yo