aaaa ay carlo coming cry dreaming free goodbye high jackie johnny love minute oooh ooohh oooooooooooh roller rye san sons stranger top unvailed wa wooooh yea