afraid ahhhhh began big burning care consequence everything ginuwine gonna hard ive madonna number ooh ooooh ooooo oooooo oooooooooo ooooooooooooooooooo past play time woooo yaaaaaa yeah