baby bad burning care catch charts consequence ginuwine gonna hard ive madonna ooh ooooh ooooo oooooh oooooo ooooooo oooooooo oooooooooo ooooooooooooooooooo starts walk woooo yaaaaaa yeah