ahh alive dum eh-huh-huh feeling funky hoo leper life oo oohoo ooo oooh pms road rock shawna swagga sweet thing time trane turn yeaaah yeah yeeeeaaaahhhh