alive alright attends dance easy everybody feeling fine girl good ha-ha-ha-ha hey leper mmh moonage na night ooo stay whooooo world wrong wulkan yay yeah yeeeeaaaahhhh