aahhhh dae dah de dissing dududu dum echoed eih enta gae geu gil hating joo kah late loompa mah neun olly oompa people play seng wee