dream everything ga gonna hajimaru hirogaru iru kare kibou kimi koe long made mae matsu mo mono omoi owari saa sou stay tame wa wo yuku