ai asu dake feeling gonna hajimaru iru iu kagayaku kimi kiss matsu na sa saa saru slave sou sundance tame wo world yoo yoru yuku yume