apl bajo bong condo dah de didle en felicidad ga gars gente hima las lyons matsu mode moi nonchalance oubli properly quete sur sus tuatha vida