aru crazy daijobu demo ga haet hou ii ik imi kawaru kono machinae matsu michi noni noo reul ro si tadayou tsuite tsuki unda yeah za