dae ga gae geu gi goh hah hal mah mak na nae nyang oom pa rah reul ri ro sah saram sarang seng seo shin wae