alo beans bongo complain crowded die fire fremde gae geu gi happy hell hey ho hour knife love maske nae nur pah quenched rocket sah smoky