care eet eh eul faith gah geu gwan haet joo love mair man maun mom nae ne neun ri sang saram sok uhn weary wi yoo