ahn behead buh cape cards dah eighty end entertain face gae gi goh hah lettin live man mon neun peun rah rock tah wah words world