ang aso charli cold da dur ito keysa love minahal mount na na-na-na-na-na naa naaah naah nanana nanay ppl pyaar ra reul srong track woh zu