aaaaaaaa ai ar binabawi chikai da daw forbade gali gila hade high hoshi ity kang lana mahal na nai nanna oto palagi sakit sayo seup shes