aso bagay bru dey eden eh foi high ito ity kahit keh ki kita kyozou mo na na-na-na nananana palagi promotion pyaar shiawase soo wa wanna