aaaaa ang ar bagay balikan charli eh flying forbade ga girl ha hips hoshi kang kasama mag na na-na-na-na-na nahuli night pi po ppl uhhh wey