aking ako ang angers ay bumibigay guy hai halos ito iyong kang ko lalaba pag pag-ibig pagin panty plea rainy sinta speak text tumingin wag yo