akin ako ang back broken claws fire friends girl hearts keysa kind kita life na nga nya pag-ibig pinagtapat rin sinusunod sinuway siya stance stokes wag