akin back broken claws felt fire girl hindi inutos keysa kind life mahal mas na nice pa parin pinagtapat reach sa sinusunod sinuway siya stance wag