akin ang back broken claws clouds control fluttering hell hindi keysa kind kita ko mas mga mo nanay notify nya parin rin sa sinusunod sinuway wag