absent akin ang ba hahantong heads inaamin ito keysa kita ko late line ma madi mane minahal na nanay nga noon sa saan sene sinusunod tagpong