absent akin ang ba hahantong heads inaamin ito keysa kita ko late line ma madi mane mas na nanay nga noon sa saan sene sinusunod tagpong